Energikontoret Region Jämtland Härjedalen arbetar för minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt och aktiviteter som syftar till effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Detta gör vi på initiativ av Energimyndigheten och kommunerna i Jämtlands län.

Välkommen till Energikontoret


EcoDriving av fastigheter

Datum: 
Wednesday, 11 May, 2016 - 18:30 - 20:30

Plats: Rentzhogsalen, Jamtli

Ta del av Willy Ocianssons långa erfarenhet av att hitta energitjuvar.
Med humor och pedagogik berättar Willy om hur du lokaliserar de vanligaste orsakerna till att en byggnad använder onödigt mycket energi , och vad som ska göras för att rätta till detta.

”EcoDriving av fastigheter” vänder sig till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, fastighetsskötare, bovärdar och andra som är intresserade av energifrågor.

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika, välkommen!

Kontakt: Moa Breivik, 063-14 66 10, moa.breivik@regionjh.se

Energilyftet - för dig som arbetar med framtidens byggnader 14:e juni i Östersund

Energimyndigheten genomför nu Energilyftet som är en kompetenshöjande insats riktad mot viktiga aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen för att främja byggande av lågenergibyggnader.

Inom några år ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag och det stället nya krav på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande.

Energilyftet vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig här:
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/byggnader/energily...

Energibyggare – en nationell kompetenshöjande insats

Datum: 
Wednesday, 27 April, 2016 - 08:00 - 17:00

Energibyggare är ett yrkesöverskridande webbaserat interaktivt utbildningsmaterial som ger byggnadsarbetare och installatörer ökad kompetens inom energieffektiva byggnader och förnybar energi. För att bli godkänd Energibyggare behöver man genomgå kursen hos en utbildad handledare. Godkända Energibyggare har möjlighet att bli registrerade i den till ID06 kopplade kompetensdatabasen, via särskild ansökan.

Handledarutbildning för Energibyggare
Omfattning: En dag
Pris: Avgiftsfri, lunch och fika ingår (avgift vid uteblivet deltagande tas ut)
Anmälan: Sker via Entreprenörsskolan.se

Plats: 
f.d. Österängskolans Aula

Nio steg i konsten att köra sparsamt

Nio steg i konsten att köra sparsamt
Med sparsam körning kan du minska din bränsleanvändning med 4-10 procent (eller mer!). Det här är sparsam körning i nio steg enligt Trafikverket:

* Kör med framförhållning – undvik stopp
* Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt
* Kör med jämnt gaspådrag och håll hastighetsgränserna
* Motorbromsa
* Kör inte på tomgång
* Rulla i medlut och håll jämnt gaspådrag i motlut
* Använd motorvärmare
* Serva bilen regelbundet och kontrollera däcktrycket vid minst varannan tankning
* Ta bort takboxen och annat som ökar bilens rullmotstånd